دعوت سمینار
عکس هد وبسایت و لوگوی بیزیرنت

کارگاه وب استارز

مکان: دانشگاه علم و صنعت 

زمان: جمعه 10 آذر ماه 1402 ساعت 10 تا 12

ظرفیت 20 نفر 

کارگاه وب استارز